Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

A Tulajdonos tájékoztatja Önt a felhasználók személyes adatainak kezelésére és védelmére vonatkozó Adatvédelmi szabályzatáról, amelyek a weboldalon való böngészés során gyűjthetők: https://magyar.thegoingman.com

Ebben az értelemben a Tulajdonos garantálja a személyes adatok védelmére vonatkozó, a személyes adatok védelméről és a digitális jogok garanciájáról (LOPD GDD) szóló, december 5-i 3/2018-as alaptörvényben foglalt, hatályos jogszabályok betartását. Megfelel továbbá az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679, a természetes személyek védelméről szóló rendeletének (RGPD).

A weboldal használata magában foglalja a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot, valamint a Jogi közleményben foglalt feltételek elfogadását.

Felelős identitás

 • Felelős: Tichy-Rács Gergely.

 • Cím: Santa Catalina 10 Villafranca del Bierzo, León – Spanyolország.

 • E-mail: thegoingman3@gmail.com

 • Weboldal: https://magyar.thegoingman.com

Az adatkezelés során alkalmazott elvek

Az Ön személyes adatainak feldolgozása során az alábbi alapelveket alkalmazza, amelyek megfelelnek az új európai adatvédelmi rendelet (RGPD) követelményeinek:

 • A jogszerűség, a lojalitás és az átláthatóság elve: A Tulajdonos minden esetben hozzájárulást kér a személyes adatok kezeléséhez, amely egy vagy több meghatározott célt szolgálhat, amelyről a Tulajdonos előzetesen, teljes átláthatósággal tájékoztatja a Felhasználót.

 • Az adatminimalizálás elve: Az Adatkezelő csak azokat az adatokat kéri be, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz a célhoz vagy célokhoz, amelyekre kérték.

 • A megőrzés időtartamának korlátozásának elve: Az Adatkezelő a gyűjtött személyes adatokat a kezelés céljához vagy céljaihoz feltétlenül szükséges ideig megőrzi. A birtokos a célnak megfelelő megőrzési időtartamról tájékoztatja a Felhasználót.

  Előfizetések esetén a Tulajdonos időszakonként felülvizsgálja a listákat, és a hosszabb ideig inaktív rekordokat törli.

 • A sértetlenség és titoktartás elve: Az összegyűjtött személyes adatokat úgy kezeljük, hogy azok biztonsága, titkossága és sértetlensége garantált legyen.

  Az Üzemeltető megteszi a szükséges óvintézkedéseket, hogy megakadályozza felhasználói adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, illetve harmadik személyek általi nem megfelelő felhasználást.

Személyes adatok gyűjtése

A weboldal böngészéséhez nem szükséges semmilyen személyes adat megadása.

Jogok

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy személyes adataival kapcsolatban Önnek jogában áll:

hogy hozzáférést kérjen a tárolt adatokhoz.

 • Kérjen helyesbítést vagy törlést.

 • Kérje kezelésének korlátozását.

 • Ellenzi a kezelést.

 • Nem gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát.

E jogok gyakorlása személyes jellegű, ezért azt az érdekeltnek közvetlenül kell gyakorolnia, közvetlenül a Tulajdonostól kérve, ami azt jelenti, hogy bármely ügyfél, előfizető vagy közreműködő, aki adatait megadta, bármikor kapcsolatba léphet a Tulajdonossal és tájékoztatást kérhet az általa tárolt adatokról és azok megszerzésének módjáról, kérheti azok helyesbítését, tiltakozhat a kezelés ellen, korlátozhatja annak felhasználását, vagy kérheti ezen adatok törlését a Tulajdonos irataiból.

Jogai gyakorlásához el kell küldenie kérelmét személyazonosító okmányának fénymásolatával együtt a következő e-mail címre: thegoingman3@gmail.com

E jogok gyakorlása nem terjed ki olyan adatokra, amelyeket a Tulajdonos köteles adminisztratív, jogi vagy biztonsági célból megőrizni.

Önnek joga van a hatékony bírói védelemhez, és igényt benyújtani az ellenőrző hatósághoz, jelen esetben a spanyol adatvédelmi ügynökséghez, ha úgy ítéli meg, hogy az Önt érintő személyes adatok feldolgozása sérti a rendeletet.

A személyes adatok kezelésének célja

Amikor csatlakozik a Weboldalhoz, hogy e-mailt küldjön a Tulajdonosnak, feliratkozzon a hírlevelére, Ön olyan személyes adatokat ad meg, amelyekért a Tulajdonos felelős. Ez az információ tartalmazhat személyes adatokat, például az Ön IP-címét, vezeték- és vezetéknevét, fizikai címét, e-mail címét, telefonszámát és egyéb információkat. Ezen adatok megadásával hozzájárul ahhoz, hogy adatait Tichy-Racs Gergely kizárólag az oldalakon leírt módon gyűjtse, használja, kezelje és tárolja:

A birtokos személyes adatai és kezelésének célja az információrögzítő rendszertől függően eltérő.

Vannak más célok is, amelyekből a Tulajdonos kezeli a személyes adatokat:

 • A Jogi közlemény oldalon meghatározott feltételek és a vonatkozó jogszabályok betartásának garantálása érdekében. Ez magában foglalhatja olyan eszközök és algoritmusok fejlesztését, amelyek segítik a Weboldalt az általa gyűjtött személyes adatok bizalmas kezelésében.

 • A jelen Webhely által kínált szolgáltatások támogatása és fejlesztése.

 • A felhasználói navigáció elemzéséhez. A Tulajdonos egyéb, nem azonosítható adatokat gyűjt, amelyek a Weboldal böngészése során a Felhasználó számítógépére letöltött cookie-k használatával jutnak hozzá, amelyek jellemzőit és célját a Cookie-szabályzat oldalon részletezzük.

 • A közösségi hálózatok kezeléséhez. A Tulajdonos jelen van a közösségi hálózatokon. Amennyiben Ön követőjévé válik a Tulajdonos közösségi oldalain, a személyes adatok feldolgozására ez a pont, valamint a közösségi hálózathoz tartozó felhasználási feltételek, adatvédelmi szabályzatok és hozzáférési szabályzatok vonatkoznak, amelyek minden esetben megfelelőek, amit korábban elfogadtál.

  A főbb közösségi hálózatok adatvédelmi szabályzatát az alábbi helyeken tekintheti meg:

A Tulajdonos az Ön személyes adatait a közösségi hálózaton való jelenlét megfelelő kezelése, tevékenységeiről való tájékoztatása, valamint a közösségi oldalak szabályozása által lehetővé tett egyéb célok érdekében kezeli.

A Tulajdonos semmilyen esetben sem használja fel a közösségi oldalakon lévő követőinek profilját egyéni reklámküldésre.

Személyes adatok biztonsága

Az Ön személyes adatainak védelme érdekében a Tulajdonos minden ésszerű óvintézkedést megtesz, és követi a legjobb iparági gyakorlatot, hogy megakadályozza azok elvesztését, visszaéléseit, nem megfelelő hozzáférését, nyilvánosságra hozatalát, megváltoztatását vagy megsemmisülését.

Adatai beépülhetnek egy levelezőlista fájlba, amelynek kezeléséért és kezeléséért a Tulajdonos felelős. Az Ön adatainak biztonsága garantált, hiszen a birtokos minden szükséges biztonsági intézkedést megtesz és garantálja, hogy a személyes adatokat kizárólag a megadott célokra használja fel.

Az Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót, hogy személyes adatait harmadik szervezetnek nem adják át, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabályi kötelezettség alá esik, vagy ha a szolgáltatás nyújtása egy felelős személlyel szerződéses jogviszony szükségességét vonja maga után. a kezelésről. Ez utóbbi esetben az adatok harmadik személy részére történő továbbítása csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén történik.

Bizonyos esetekben azonban más szakemberekkel való együttműködés is megvalósítható, ilyen esetekben a Felhasználó hozzájárulása szükséges a közreműködő személyazonosságának és az együttműködés céljának megadásához. Mindig a legszigorúbb biztonsági előírások szerint hajtják végre.

Más webhelyekről származó tartalom

A webhely oldalai tartalmazhatnak beágyazott tartalmat (pl. videók, képek, cikkek stb.). A más webhelyekről származó beágyazott tartalom pontosan ugyanúgy viselkedik, mintha Ön felkereste volna a másik webhelyet.

Ezek a webhelyek adatokat gyűjthetnek Önről, cookie-kat használhatnak, további, harmadik féltől származó követőkódot ágyazhatnak be, és figyelemmel kísérhetik a kód használatával végzett interakcióit.

Cookie-kra vonatkozó szabályzat

A webhely megfelelő működéséhez cookie-kat kell használnia, amelyek az Ön webböngészőjében tárolt információk.

A cookie-k gyűjtésére és kezelésére vonatkozó szabályzattal kapcsolatos összes információt a Cookie-szabályzat oldalon tekintheti meg.

Az adatkezelés legitimációja

Az Ön adatai kezelésének jogalapja:

 • Az érdekelt fél hozzájárulása.

Személyes adatok kategóriái

A jogosult által kezelt személyes adatok kategóriái a következők:

 • Azonosító adatok.

 • A különlegesen védett adatkategóriákat nem kezeljük.

Személyes adatok megőrzése

A Tulajdonos rendelkezésére bocsátott személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg Ön nem kéri azok törlését.

A személyes adatok címzettjei

 • A Google Analytics a Google, Inc., egy delaware-i vállalat webelemző szolgáltatása, amelynek székhelye a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Egyesült Államok („Google”).

  A Google Analytics „sütiket” használ, amelyek az Ön számítógépén található szöveges fájlok, hogy segítsenek a Tulajdonosnak elemezni a Webhely Felhasználói általi használatot. A cookie által a weboldal használatáról generált információkat (beleértve az IP-címet is) a Google közvetlenül továbbítja és tárolja az Egyesült Államokban található szervereken.

  További információ: https://analytics.google.com

Megtekintheti, hogy a Google hogyan kezeli az adatvédelmet a cookie-k és egyéb információk használatával kapcsolatban a Google Adatvédelmi irányelvek oldalán: https://policies.google.com/privacy?hl=es

Ezenkívül megtekintheti a Google és együttműködői által használt cookie-típusok listáját, valamint a hirdetési cookie-k használatával kapcsolatos összes információt a következő címen:

Webes navigáció

A Weboldal böngészése során nem azonosítható adatok gyűjthetők, amelyek magukban foglalhatják az IP-címet, a földrajzi helymeghatározást, a szolgáltatások és oldalak használatának nyilvántartását, a böngészési szokásokat és egyéb olyan adatokat, amelyek nem használhatók az Ön azonosítására.

A weboldal a következő harmadik féltől származó analitikai szolgáltatásokat használja:

 • A Google Analytics.

A birtokos a megszerzett információkat statisztikai adatok beszerzésére, trendek elemzésére, az oldal kezelésére, a böngészési szokások tanulmányozására és demográfiai adatok gyűjtésére használja fel.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a személyes adatoknak a Weboldalon található különböző hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak által végzett kezeléséért.

A személyes adatok pontossága és valódisága

Ön beleegyezik abba, hogy a Tulajdonos rendelkezésére bocsátott adatok helyesek, teljesek, pontosak és naprakészek, valamint azokat megfelelően frissíti.

A Weboldal Felhasználójaként kizárólag Ön felelős a Weboldalra küldött adatok valódiságáért és helyességéért, mentesítve ezzel a Tulajdonost minden ezzel kapcsolatos felelősség alól.

Elfogadás és beleegyezés

Ön, mint a Weboldal Felhasználója kijelenti, hogy a személyes adatok védelmére vonatkozó feltételekről tájékoztatást kapott, elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy azokat a Tulajdonos a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt módon és célból kezelje.

Ha kapcsolatba szeretne lépni a Tulajdonossal, feliratkozni szeretne hírlevélre vagy megjegyzéseket szeretne tenni ezen a weboldalon, el kell fogadnia jelen Adatvédelmi szabályzatot.

Változások az Adatvédelmi szabályzatban

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzatot az új jogszabályokhoz vagy joggyakorlathoz, valamint az iparági gyakorlathoz való igazítása érdekében módosítsa.

Ezek az irányelvek mindaddig érvényben maradnak, amíg mások megfelelően közzé nem teszik őket.