Segíts létrehozni a The Goingman Camera Múzeumot

el museo de the Goinman Camera Collection

Ez egy nonprofit szervezet amelyet a 3 alapító tag (Tichy-Rács Gergely, Benedek Rózsa és Járvás Brigitta) hozott létre. Az egyesület hivatalos bejegyzése 2022 április 8-án történt Villafranca del Bierzóban, a tagságára és tevékenységeire vonatkozó hatályos spanyol jogszabályoknak megfelelően.

Az Egyesület jelenlegi legfontosabb céljai:

 • Elsősorban egy múzeum (The Goingman Camera Museum) és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra kialakítása az egyesület rendelkezésére álló (Calle Santa Catalina 10) épületben, Villafranca del Bierzo városában Spanyolországban.
 • A múzeum rendelkezni fog egy állandó kiállítással, amely a „The Goingman Camera Collection” különféle tárgyait mutatja be, ideértve azokat a régi fényképezőgépeket és egyéb fényképészeti felszereléseket amelyeket ez a gyűjtemény tartalmaz.
 • Az egyesület célja, hogy a múzeumot a jövőben ingyenesen látogathatóvá, így az itt elhelyezett gyűjtemény megtekintését bárki számára elérhetővé tegye.

Az egyesület távlati célkitűzései:

 • A múzeum mindennapi fenntartása és rendeltetésszerű működtetése.
 • A gyűjtemény megőrzése, állagmegóvása és gyarapítása.
 • Emellett, helyi és általános szinten egyaránt, kulturális és oktatási tevékenységek támogatása. Többek között előadások és időszaki kiállítások szervezése, a közösségi kapcsolatainak megerősítése, valamint a múzeum népszerűségének növelése és a kapcsolódó turizmus élénkítése.

Az Egyesület alapvető feladata a lefektetett alapelveinek következetes fenntartása, valamint a leendő múzeum létrehozásához és működtetéséhez kapcsolódó tevékenységek egyidejű ellátása. Az Egyesület a megalakulásától fogva elkötelezett amellett, hogy nulla profitcélú civil szervezetként (NGO) működjön. Ezt a szándékot szem előtt tartva törekszik arra, hogy teljesítse a vállalásai által meghatározott gazdasági követelményeket a céljai elérése érdekében és a közösség szolgálatában, mindezt úgy, hogy pénzügyileg mindvégig non-profit szervezet marad.

Még több rólunk

A gyűjtemény több mint 1000 darab különböző és egyedi analóg fényképezőgépet és számtalan egyéb kiegészítőt tartalmaz a fotográfia fejlődéstörténetének megközelítőleg 100 éves korszakából (1880-1980). Mind történelmi, kulturális és fotó technikai szempontból is különleges és reprezentatív gyűjtemény.

A gyűjteményt az egyik alapító tag (Tichy-Rács Gergely) hozta létre mintegy 15 évvel ezelőtt és azóta is számtalan forrásból és módon gyarapodik és bővül. A The Goingman Camera Collection Kulturális Egyesület tagjainak eltökélt szándéka a régi fényképezőgépek megóvása, valamint azon belül ennek a különleges gyűjteménynek a védelme. Célja ennek az egyedülálló kultúr- és technológiatörténeti kincsnek a megőrzése az elkövetkezendő generációk számára. 

Tekintsd meg a Galériánkat

Egyrészt jelenleg nincs ehhez fogható régi fényképezőgépekből álló kiállítás Spanyolországban, – legalábbis ilyen mennyiségben és koncentrációban.

Másrészt ez a konkrét gyűjtemény a maga teljességében eddig soha sehol nem volt látható. Az Egyesület jelenlegi kísérlete a Múzeum létrehozására lesz az első alkalom, hogy a nagyközönség megismerhesse, megcsodálja és többet is megtudjon erről a gyűjteményről. Egyben az első lehetőség arra is, hogy a jövő kulturális örökségei között az őt megillető helyre kerüljön.

A spanyolországi Villafranca del Bierzo városa sok szempontból ideális választás. A város gazdag kulturális és építészeti öröksége, a tágabban vett történelmi és természeti környezet szépsége és végül, de nem utolsósorban a helyi lakosság érdeklődése, kedvessége és támogatása is mind jó alapot adnak egy múzeum létrehozásához.

A tervezett múzeum központi fekvésű  épülete (calle Santa Catalina 10, Villafranca del Bierzo, León, Spanyolország 24500) ingyenesen az Egyesület rendelkezésére lett bocsátva kizárólag a jelen projekt céljára. Az ingatlan egyrészt szerkezetileg és méretében is alkalmas a tervezett jövőbeni átalakításokhoz, másrészt elhelyezkedésében is remekül megfelel annak a célnak, hogy a The Goingman Camera Museum itt jöjjön létre.

Villafranca del Bierzo fontos mérföldkő a Camino Francés zarándokúton. A The Goingman Camera Collection Kulturális Egyesület alapítóit erős személyes kötődés fűzi a Camino de Santiago szellemiségéhez. Számunkra ezért különösen fontos, hogy a Múzeum helyszíne az „El Camino” egyik gócpontján található és így keresztezi majd a világ minden pontjáról nap mint nap ide érkező zarándokok százainak útját.

Az első lépés – és jelenleg az Egyesület előtt álló legfontosabb feladat – a múzeum épületében történő felújítási munkálatok elvégzéséhez szükséges anyagi feltételek megteremtése.

Ezek a munkák a következők:

 • A már meglévő előzetes terveknek megfelelően kialakítandó nyitott belső terek tényleges létrehozása.
 • Az épület átfogó energetikai rehabilitációja új és korszerű fűtési/hűtési rendszer (hőszivattyúk) telepítésével, hatékony szigeteléssel, valamint a nyílászárók cseréjével kombinálva.
 • Kiegészítő napelemes rendszer  telepítése, amely a fent említett energiatakarékossági módszerekkel együtt lehetővé teszi, hogy a múzeum a lehető legalacsonyabb szén-dioxid-kibocsátással és maximális energiahatékonysággal szolgálja a közösséget. A cél – amennyiben ez lehetséges – a nulla kibocsátás elérése annak érdekében, hogy a leendő múzeum működése így csökkenthesse a természetre nehezedő további nyomást.
 • Szükséges a meglévő, elavult elektromos rendszer átalakítása és a jelenlegi vízrendszer korszerűsítése.
 • Ugyanilyen fontos a kiállítás bemutatótermének színvonalas kialakítása: a kiállítótér megtervezése illetve az ehhez kapcsolódó egységes, funkcionális és dekoratív belső tér kialakítása. Amit az Egyesület szeretne, hogy a belső tér kialakítása nemcsak megfeleljen a kiállítástól elvárható minimum követelményeknek, de minőségében és megjelenésben szervesen illeszkedjen a kiállítás tematikájához és harmonizáljon az épület adottságaival.
 • Külön meg kell említeni a világítás korszerű megtervezését és kivitelezését úgy a vitrinekhez mint a kiállítóterem egészében.
 • A gyűjtemény tényleges értéke miatt zárt biztonsági kamerarendszer alkalmazása javasolt.
 • Végül, de nem utolsósorban döntő fontosságú, hogy az épületet a szükséges tűzvédelmi és biztonsági berendezésekkel legyen felszerelve.

Nézd meg a részletes terveket

Az Egyesületnek rendelkezésre áll minden hivatalos engedély, amely a kivitelezés azonnali elindításához szükséges. Azonban jelenleg még nem rendelkezik az azok végrehajtásához nélkülözhetetlen pénzügyi forrásokkal.

Az építkezéshez szükséges munkaerő és anyagszükséglet, az épületet ellátó egyéb technikai felszerelések, valamint a kiállítótér létrehozásának jelenleg becsült összege adóval együtt 159 116 eurót tesz ki. 

 

   Részletes árajánlatok itt   

 

Ez az pénzmennyiség egyúttal a munka tényleges megkezdéséhez szükséges minimális összeget is jelenti, amennyiben a kivitelezővel történő gyakorlati együttműködéshez a megléte elengedhetetlen. Mindent összevetve azt mondhatjuk, hogy amíg az Egyesület számára nincs biztosítva a finanszírozáshoz megjelölt teljes összeg, addig a múzeum létrehozásának tényleges fizikai kivitelezése sem lehetséges.

Fontos megemlíteni, hogy az adománygyűjtő kampányban fentebb megjelölt célösszeg az elért eredmények figyelembevételével a későbbiekben csökkenthető és/vagy korrigálható. A The Goingman Camera Collection Kultúrális Egyesület alapelveinek megfelelően folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, amellyel a kijelölt rövid és hosszabb távú céljait elérheti. Így a leendő múzeum épületének kialakítása kapcsán például energetikai rekonstrukcióra felvehető pályázati támogatást nyújtott be, amelynek elérése a tervezett magas szintű energetikai hatásfok kialakításával jelenleg lehetségesnek tűnik. Másrészt a The Goingman Camera Museum jövőbeni működtetésével kapcsolatos szolgáltatások és a szervezet által az alapító okiratban megjelölt egyéb célok biztosítása továbbra is olyan anyagi terhet fog jelenteni a jövőben, amelynek biztosítása hosszabb távon is a szervezet feladata marad.

Ezért van szüksége a The Goingman Camera Collection Kulturális Egyesületnek a Te segítségedre is.

Több információ

A The Goingman Camera Collection Kulturális Egyesület tagjai elkötelezettek a múzeum nonprofit szervezetként történő működtetése, fenntartása és bővítése mellett. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy az Egyesületünk nagy mértékben támaszkodik olyan forrásokra és adományokra, amelyek segíthetik a rövid és hosszú távú céljainak elérését.

Éppen ezért keressük a kapcsolatot olyan személyekkel, szervezetekkel és cégekkel, akik egyetértenek a céljainkkal és azonosulni tudnak a leendő The Goingman Camera Museum szükségleteivel. Olyan segítőket, akinek szándéka és lehetősége is van támogatni annak megvalósítását.

A következő módokon tudsz segíteni:

 • Egyszeri adománnyal

 • Többszöri adományozással – vagy akár rendszeres havi kisebb adományokkal.

 • Közreműködőként – Önkéntes segítőként együttműködhetsz a The Goingman Camera Collection Kulturális Egyesülettel céljainak vagy tevékenységének népszerűsítésében mind helyi támogatói, szervezői vagy akár adománygyűjtői szinten.

 • Minden egyéb támogatással, ajánlattal vagy felajánlással segítheted az Egyesületet, amely számára hasznos lehet illetve bármilyen más módon segítheti kijelölt céljainak elérését vagy előre viheti azok megvalósítását. 

Minden segítség, legyen az kicsi vagy nagy, számunkra egyaránt fontos.

Hozzuk létre együtt ezt a Múzeumot!

Ahogy azt az alapító okiratban is lefektettük, a The Goingman Camera Collection Kulturális Egyesülethez eljutó minden adomány és segítség közvetlenül és kizárólag a The Goingman Camera Museum és a kapcsolódó infrastruktúra létrehozásához szükséges és elengedhetetlen munkálatok költségeinek fedezését, illetve a múzeum működéséhez nélkülözhetetlen szolgáltatások fenntartását szolgálja. Adományozóinkat teljesen átlátható módon tájékoztatjuk a kiadásokról.

Bármilyen felmerülő kérdéseddel fordulj hozzánk bizalommal.

Kapcsolat

Nézd meg a videót:

(Kapcsold be a magyar feliratot.)

Segíts létrehozni a The Goingman Camera Múzeumot

Mindazok, akik több mint 100 eurót adományoznak, felkerülhetnek a The Goingman Camera Múzeum „Legjobb adományozók listájára„. A lista megjelenik a Múzeum online honlapján, valamint a Goingman Camera Múzeum épületében, Villafranca del Bierzóban.